EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194
Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"
EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194
Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"

EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194 Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για εγγραφή στον Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών της

Σύμπραξης Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.

Η Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (διακριτικός τίτλος: Σύμπραξη Χανίων) έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 27/3/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την επικαιροποίηση του μητρώου δυνητικών Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών, απευθύνει την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εγγραφή αυτού στο Μητρώο, εφόσον πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο εισάγει τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων, τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή και διαρκή βάση, την αρχή της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του συμμετέχοντος υποψηφίου, με δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες έχουν τα αυτά προσόντα, με βάση τη διενεργηθείσα προεπιλογή. Η εγγραφή στο Μητρώο θα συνίσταται στην απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων.

 Η παρούσα διαδικασία έχει σαν στόχο την κατάρτιση ενός συστήματος επιλογής παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Σύμπραξης Χανίων, καθώς και την κατάρτιση, διατήρηση, παρακολούθηση και αναθεώρηση του Μητρώου με τους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές που έχουν γίνει αποδεκτοί.

 Η Σύμπραξη Χανίων θα παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει, μετά την κατάρτιση του Μητρώου σχετική αίτηση εγγραφής, με σκοπό να γίνει δεκτό στο σύστημα, και θα τον ενημερώνει, κατόπιν διενέργειας του ελέγχου πλήρωσης των όρων σχετικά με την αποδοχή της συμμετοχής ή την απόρριψη αυτής.

 Επίσης, η Σύμπραξη Χανίων θα έχει τη δυνατότητα να διαγράφει από το Μητρώο όσους εγγεγραμμένους φορείς έχουν παύσει να πληρούν τα οριζόμενα από τη σχετική πρόκληση κριτήρια επιλογής.

 Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Μητρώο, κατά το αντικείμενο των υπηρεσιών και προμηθειών, θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες επιλογής για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, κατόπιν ειδικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναφέρονται και θα καθορίζεται το φυσικό αντικείμενο παροχής υπηρεσιών ή/και προμηθειών αλλά και οι ειδικότεροι όροι παροχής των υπηρεσιών και προμηθειών όπως η διάρκεια και η αμοιβή.

 Η διαδικασία επιλογής διέπεται ειδικότερα από τις διατάξεις του Άρθρου 1 του «Κανονισμού Προμηθειών».

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Παυλάκης