EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194
Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"
EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194
Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"

EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194 Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4285/23-12-2020

Η Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 4285/23-12-2020 που αφορά στο πρόγραμμα «ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία».

Ο προσωρινός πίνακας και η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σύμπραξης Φορέων Χανίων την Τετάρτη 10/2/2021.

Σύμφωνα με το σύστημα επιλογής προσωπικού ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης Φορέων Χανίων, χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις μπορούν να γίνουν το διάστημα από Παρασκευή 12/2/2021 μέχρι και Τρίτη 16/2/2021 ώρα 13:00

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής, υποχρεωτικά με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ», στην Σύμπραξη Φορέων Χανίων. Λόγω των έκτακτων καταστάσεων λόγω COVID-19 η αποστολή της ένστασης μπορεί να γίνει και με e-mail.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φτάσει στην Σύμπραξη Φορέων Χανίων μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία 16/2/2021 και ώρα 13:00 η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στην εταιρεία. Η Σύμπραξη Φορέων Χανίων δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στην εταιρεία  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η αξιολόγηση των ενστάσεων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, που ορίστηκε από το Δ.Σ. της 21/12/2020.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και την αξιολόγησή τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης/Επιλογής Προσωπικού θα συνεδριάσει εκ νέου για την οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης και αφού επικυρωθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας, θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης Χανίων.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι που έχουν περάσει στην τελική αξιολόγηση αλλά δεν είναι στο υπό πρόσληψη προσωπικό, θα συμπεριληφθούν στους πίνακες επιλαχόντων. Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων, η Σύμπραξη Φορέων Χανίων θα προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού από τη λίστα επιλαχόντων.

 Ακολουθεί ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων: