Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ανακοινώνει ότι καθώς ο μοναδικός υποψήφιος απέσυρε το ενδιαφέρον του κατά την διαδικασία της προφορικής συνέντευξης, ο διαγωνισμός για πρόσληψη στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων», με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και με τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, κηρύσσεται άγονος.

Η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σύμπραξης Φορέων Χανίων την Δευτέρα, 22/04/2019.