Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

  • 924/27-4-2017 για τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για δύο άτομα (ένα κοινωνικό λειτουργό και έναν επόπτη φιλοξενίας),
  • 925/27-4-2017 για τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για δύο διερμηνείς (1 διερμηνέα Αραβικών και 1 διερμηνέα από Φαρσί ή Νταρί).

για την υλοποίηση του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων», με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και με τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Οι οριστικοί πίνακες επικυρώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σύμπραξης Χανίων την Πέμπτη 18/5/2017.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού, αναρτώνται στις ιστοσελίδες της Σύμπραξης Χανίων (www.sfchania.gr) και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (www.anher.gr), χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.

 

Ακολουθούν οι οριστικοί  πίνακες κατάταξης των υποψηφίων:

Επόπτης φιλοξενίας

Κοινωνικός λειτουργός

Διερμηνέας αραβικών

Διερμηνέας Φαρσί/ Νταρί