Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ"
 
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, προτίθεται να μισθώσει διαμερίσματα στα Χανιά για την προσωρινή στέγαση προσφύγων.