Καλώς ήρθατε στην Σύμπραξη Χανίων

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 
 Η  «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», ως τοπικός εταίρος υλοποίησης, προχωράει στην πρόσληψη ενός (1) Διερμηνέα Αραβικών/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για τις ανάγκες του ESTIA - Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2020/0000000239) , έργο το οποίο υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.
 
  
Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να αντλήσετε την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου: 
 
 
Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή την Δευτέρα 27/01/2020 και ώρα 2:00 μ.μ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στην ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΑΝΙΩΝ στο τηλ. 28210-56899 Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 με 14:00.