Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

  • Πρόσκληση για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός (1) πολυμηχανήματος και ενός (1) σαρωτή χειρός
    Η ΑΜΚΕ “Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση” με τον διακριτικό τίτλο Σύμπραξη Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη» με κωδικό GRC01/2017/0000000109 που υλοποιείται βάσει της από 25/04/2017 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός (1) πολυμηχανήματος και ενός (1) σαρωτή χειρός.

    Δείτε αναλυτικά:
  • Πρόσκληση
  • Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς