Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια

δύο (2) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Η ΑΜΚΕ “Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση” με τον διακριτικό τίτλο Σύμπραξη Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη» με κωδικό GRC01/2017/0000000109 που υλοποιείται βάσει της από 25/04/2017 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την προμήθεια δύο (2) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.