Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την μίσθωση αυτοκινήτου

Η Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη» με κωδικό GRC01/2017/0000000109 που υλοποιείται βάσει της από 25/04/2017 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει οικονομική προσφορά για τη μίσθωση ενός (1) αυτοκινήτου.