Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Υποέργο 5: Υλοποίηση δήμος Κισσάμου

 

Καθαρισμοί από χόρτα, χώματα και διάφορα αντικείμενα. Αποψιλώσεις πρανών και παρόμοιες εργασίες σε εκτάσεις εκτός αστικού περιβάλλοντος (όπως περιγράφονται και στο μνημόνιο συνεργασίας).
Καθαρισμοί εντός της αστικής ζώνης της Κισσάμου, αλλά και άλλων αστικών περιοχών του δήμου.
Δημιουργία υλικού με θέμα την πρόληψη και την προστασία των λουομένων στις παραλίες του δήμου Κισσάμου και πραγματοποίηση σχετικών ομιλιών κυρίως σε σχολικές αίθουσες.
Παρεμβάσεις και καθαρισμοί αρχαιολογικών χώρων, έπειτα από υπόδειξη της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Τέλος, καθαρίστηκαν και συντηρήθηκαν εγκαταστάσεις δεξαμενών και γεωτρήσεων του δήμου Κισσάμου. Σύμφωνα και με όσα περιγράφονται στο μνημόνιο συνεργασίας.