Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Υποέργο 6: Υλοποίηση Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης

 

Συντήρηση καθαρισμός και βελτίωση του δικτύου άρδευσης του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης.
Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις (βάψιμο και καθαρισμός) σε δεξαμενές συλλογής και διανομής ύδατος. Έγινε καθαρισμός υδρομαστεύσεων, γεωτρήσεων και αντλιοστασίων καθώς και σε υδροληψίες του δικτύου. Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν στις τοπικές κοινότητες των δήμων Χανίων, Πλατανιά και Αποκορώνου, όπου υπάρχει δίκτυο του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης. Σύμφωνα και με όσα περιγράφονται στο μνημόνιο συνεργασίας.