Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε στις 18/12/2014 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2016. Ο προϋπολογισμός του ήταν 170.528€ και το χειρίστηκαν από κοινού η Σύμπραξη Χανίων και ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η εξασφάλιση στέγης και εργασιακής επανένταξης 12 ενηλίκων και 8 παιδιών, που φιλοξενούνταν σε ιδρύματα, ήταν άστεγα ή διαβιούσαν σε επισφαλείς κατοικίες.

Το πρόγραμμα κάλυψε το κόστος ενοικίων, το κόστος λογαριασμών κοινής ωφέλειας, την αγορά οικοσκευής, την αγορά ένδυσης-υπόδησης, τη μετακίνηση και τη σίτιση των ωφελούμενων. Επιπρόσθετα, κάλυψε πλήρως το μισθοδοτικό κόστος των ωφελούμενων στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάστηκαν.

Στεγάστηκαν και οι 20 ωφελούμενοι του προγράμματος κι οδηγήθηκαν στην αγορά εργασίας οι 11 από τους 12 ενήλικες για διάστημα από 1 μήνα έως 14 μήνες.