Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/7/2012 και ολοκληρώθηκε στις 15/12/2015.

Το ΤΟΠΕΚΟ Χανιά κάλυψε γεωγραφικά το Δήμο Χανίων και αφορούσε στη σύζευξη 100 ατόμων με την αγορά εργασίας μέσα από ένα πλέγμα ολοκληρωμένων ενεργειών και δράσεων καλύπτοντας βασικές ανάγκες των ωφελούμενων αλλά και των επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός του ήταν 530.000.000και ολοκληρώθηκε με ποσοστό τοποθέτησης στην αγορά εργασίας 67%.

Το ποσοστό απασχόλησης που επιτεύχθηκε στο πρόγραμμα ήταν μέσα στα μεγαλύτερα πανελλαδικά.

Αναλυτικότερα:

Η πράξη "Χανιά κοινωνική συνοχή" διαρθρώθηκε σε 18 δράσεις:

 

Δράση 1: Διάγνωση αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας

Δράση 2: Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις

Δράση 3: Διακρατική Συνεργασία

Δράση 4: Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης. Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων. Ευαισθητοποίηση των  εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού

Δράση 5: Συντονισμός και Διαχείριση

Δράσεις 6- 9: Επαγγελματική Κατάρτιση

Δράση 10: Επιμόρφωση

Δράση 11: Πιστοποίηση Προσόντων και Δεξιοτήτων των Ωφελουμένων

Δράση 12: Εκπαιδευτική – Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις (on the job training)

Δράση 13: Προσέγγιση, Ενημέρωση & Ενεργοποίηση των Ομάδων Στόχου για τη Συμμετοχή τους στο Σχέδιο. Υποδοχή και Εξατομικευμένη Προσέγγιση –Δικτύωση με Εξειδικευμένες Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης.

Δράση 14: Επαγγελματική Συμβουλευτική. Υπηρεσίες Ψυχολογικής και Νομικής Συνδρομής για την Ενδυνάμωση των Ωφελουμένων.

Δράση 15: Παρακολούθηση των Ωφελουμένων μετά την Τοποθέτηση σε Θέσεις Απασχόλησης

Δράση 16: Υποστήριξη των Ωφελουμένων και των Οικογενειών τους για τη Συμμετοχή στο Σχέδιο

Δράση 17: Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας

Δράση 18: Learning Network