Πιστοποίηση Προσόντων και Δεξιοτήτων των Ωφελουμένων

Η Δράση περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των προσόντων & δεξιοτήτων των ωφελουμένων ανεξάρτητα από τη διαδρομή απόκτησης τους, την ενθάρρυνση τους για την ενίσχυση της διαφάνειας των προσόντων τους και την πιστοποίηση τους σύμφωνα με αποδεκτά σχήματα και διαδικασίες πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο της δράσης πιστοποιήθηκαν για τα προσόντα τους 40 ωφελούμενοι.

Η δράση υλοποιήθηκε από τον εταίρο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. σε  ποσοστό 100,00% (Η δράση υλοποιήθηκε χωρίς προϋπολογισμένες δαπάνες).