Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (on the job training)

Η Δράση αφορά στην τοποθέτηση 40 ωφελουμένων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα προγράμματα κατάρτισης στις επιχειρήσεις του Δικτύου για 1 μήνα προκειμένου να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο των επιχειρήσεων (on the job training).

 Αναλυτικά τα προϊόντα που παρήχθησαν στο πλαίσιο της δράσης αυτής ήταν:

Τοποθετήθηκαν 25 ωφελούμενοι σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Πραγματοποιήθηκαν 4.000 ανθρωποώρες. Για τους εναπομείναντες 15 ωφελούμενους δεν κατέστη δυνατό οι εταίροι να τους τοποθετήσουν σε θέσεις εκπαιδευτικής άσκησης σε επιχειρήσεις.

Η δράση υλοποιήθηκε από τους εταίρους: ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Α.Ε., ΚΕΚ IDEA Ε.Π.Ε., ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. σε ποσοστό 61,70%.