Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης. Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων. Ευαισθητοποίηση των  εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού.

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο αφορά δράσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των ομάδων-στόχων όσο και ειδικών ακροατηρίων σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο, τους αποδέκτες και τα αποτελέσματα του έργου με σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους.

Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπονται ενέργειες Δημοσιότητας, Διάδοσης, Διάχυσης & Ευαισθητοποίησης προκειμένου να επιτευχθεί :

  • Αποτελεσματικότερη προσέγγιση των ομάδων –στόχων.
  • Ευαισθητοποίηση του παραγωγικού ιστού της περιοχής για την επίτευξη κοινής αντίληψης στο θέμα της ενσωμάτωσης  και προώθησης στην απασχόληση των ομάδων στόχων.

Η δράση αποτελείται από τις παρακάτω τρεις διαφορετικές υποκατηγορίες δράσεων:

Α) Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου

Β) Ενημέρωση Δυνητικών Ωφελουμένων

Γ) Ευαισθητοποίηση των Εργοδοτών και του Κοινωνικού Ιστού

 

Αναλυτικά τα προϊόντα που παρήχθησαν στο πλαίσιο της δράσης αυτής ήταν:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1 Εκπόνηση Αναλυτικού Σχεδίου Δημοσιότητας Υποδράση Α) Υλοποιήθηκε
2 Δημιουργία Επικοινωνιακής Ταυτότητας του έργου (λογότυπο Α.Σ., ιστοσελίδα του Σχεδίου Δράσης, κ.λ.π.) Υποδράση Α) Υλοποιήθηκε
3 Σχεδιασμός και προετοιμασία ενημερωτικού υλικού Υποδράση Α) Υλοποιήθηκε
4 Δημοσιοποίηση της Δράσης μέσω του τύπου και των social media και αποστολή ενημερωτικού υλικού σε εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. Υποδράση Α) Υλοποιήθηκε
5 Διενέργεια ενημερωτικών συναντήσεων με εκπροσώπους ΜΚΟ & συλλογικών φορέων των ομάδων στόχου Υποδράση Α) Υλοποιήθηκε
6 Λειτουργία Γραφείου Τύπου του έργου Υποδράση Α) Υλοποιήθηκε
7 Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου Υποδράση Α) Υλοποιήθηκε
8 Αξιοποίηση των ιστοσελίδων των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την προβολή του έργου Υποδράση Α) Υλοποιήθηκε
9 Αποστολή ενημερωτικών e-mails σε επιλεγμένες λίστες αποδεκτών Υποδράση Α) Υλοποιήθηκε
10 1 Εργαστήριο Διαβούλευσης για την Ενεργό συμμετοχή των ωφελουμένων Υποδράση Β) 14/12/2012: (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου- Δημαρχείο Χανίων) 
11 1 Πρόσκληση συμμετοχής των δυνητικών ωφελουμένων Υποδράση Β) Υλοποιήθηκε
12 Γραμμή Ενημέρωσης (Help Desk) Υποδράση Β) Υλοποιήθηκε
13 Καταχώρηση στον ημερήσιο τύπο Υποδράση Β) Υλοποιήθηκε
14 1 Αφίσα / baner Υποδράση Β) Υλοποιήθηκε
15 Ενέργειες streetworking Υποδράση Β) Υλοποιήθηκε
16 1 Ενημερωτικό Έντυπο παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης Υποδράση Β) Υλοποιήθηκε
17 1 Leaflet σε 600 αντίτυπα Υποδράση Β) Υλοποιήθηκε
18 Ανάρτηση περιεχομένου σε Social Media. Παραγωγή Social Media Kit  Υποδράση Β) Υλοποιήθηκε
19 1 Ημερίδα Παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης Υποδράση Γ) 24/04/2013:  Κοινωνική Οικονομία & Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  (ΜΑΙΧ)
20 1 Πρόσκληση επιχειρήσεων για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης και στο Δίκτυο που θα δημιουργηθεί Υποδράση Γ) Υλοποιήθηκε
21 1η Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθοδολογίας των Learning Networks Υποδράση Γ) 01/04/2013: Επιμελητήριο Χανίων (4ος όροφος) 
22 2η Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθοδολογίας των Learning Networks Υποδράση Γ) 09/02/2015: Μπουνιαλή 13-19
23 3η Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθοδολογίας των Learning Networks Υποδράση Γ) 6/4/2015: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 
24 4η Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθοδολογίας των Learning Networks Υποδράση Γ) 02/06/2015: Ελ. Βενιζέλου 4 (3ος όροφος)
25 1 Ημερίδα για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας Υποδράση Γ) 19/10/2013: Ημερίδα για την Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τεχνικό Επιμελητήριο
26 1 Απολογιστική εκδήλωση Υποδράση Γ) 29/08/2015: Απολογισμός και Αξιολόγηση της Πράξης Χανιά Κοινωνική Συνοχή
27 Έντυπη και ηλεκτρονική παρουσίαση success story  Υποδράση Γ) Υλοποιήθηκε

 

Η δράση υλοποιήθηκε από τους εταίρους: Ο.Α.Κ., ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ σε ποσοστό 98,12%.