Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Επιμόρφωση

Η Δράση αφορούσε στην υλοποίηση σεμιναρίου μικρής διάρκειας (μικρότερης των 50 ωρών), για 40 ωφελούμενους σε εξειδικευμένα θέματα, προκειμένου να μπορούν να καλύψουν επιτυχώς τις θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργούνταν από τις επιχειρήσεις του Δικτύου.

Η επιμόρφωση καλύπτει με τον πλέον ευέλικτο τρόπο εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, κρίσιμες για την τοποθέτηση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς υλοποίησης του ΕΣΔΕΚ. Οι επιμορφώσεις μπορεί ενδεικτικά να αφορούν: εκμάθηση επαγγελματικής ορολογίας σε ξένη γλώσσα, απόκτηση ή αναβάθμιση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης, εκπαίδευση με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΕΦΕΤ για πιστοποίηση για διαχείριση τροφίμων, πιστοποίηση σε ζητήματα υπευθύνων τεχνικών ασφαλείας κπλ.

Η δράση υλοποιήθηκε από τον εταίρο: Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Α.Ε. σε ποσοστό 100,00%