Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (on the job training)

Η Δράση αφορά στην τοποθέτηση 30 ωφελουμένων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα προγράμματα κατάρτισης στις επιχειρήσεις του Δικτύου για 1 μήνα (120 ώρες) προκειμένου να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο των επιχειρήσεων (on the job training).

Υλοποιήθηκαν 3.600 ώρες εκπαίδευσης. 

Η δράση υλοποιήθηκε από τον εταίρο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.  σε ποσοστό 99,98%.