Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Παρακολούθηση των Ωφελουμένων μετά την Τοποθέτηση σε Θέσεις Απασχόλησης

Η δράση ακολουθεί την Επαγγελματική Συμβουλευτική και αφορά την παρακολούθηση των ωφελουμένων τόσο κατά τη διάρκεια της  (τουλάχιστον) τρίμηνης απασχόλησής τους ή και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

 Ο συνδυασμός της συμβουλευτικής, της κατάρτισης στο αντικείμενο και η ουσιώδης πρακτική άσκηση, λειτουργούν τόσο ως διαβατήριο επαγγελματικής ένταξης όσο και επαγγελματικής εξέλιξης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η τοποθέτηση των ωφελουμένων στις επιχειρήσεις να συνδέεται με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες τους.

Η σύζευξη των διατιθέμενων θέσεων για την άσκηση & απασχόληση των ωφελουμένων είναι σε μεγάλο βαθμό προσδιορισμένη από το γενικό σχεδιασμό σε ότι αφορά στο περιεχόμενο της θέσης εργασίας, και γίνεται ατομικά για κάθε καταρτιζόμενο μέσω μία σειράς κριτηρίων.

Η δράση υλοποιήθηκε από τον εταίρο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.  σε ποσοστό 99,95%.