Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας

Η Δράση αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους για τη δημιουργία και επιτυχή λειτουργία δικών τους επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν:

  • Την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Τη διευκόλυνση της προώθησης και προβολής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών
  • Τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, φόρουμ επιχειρηματικότητας-επιχειρηματικές συναντήσεις, κλπ.
  • Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις καθώς και τη συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες δημιουργίας clusters
  • τη διερεύνηση ευκαιριών για συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία
  • την παραπομπή τους σε υφιστάμενους φορείς ανάπτυξης επιχειρηματικότητας.
  • Την υποστήριξη τους μέσω mentoring & consulting κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους & εντός του χρονοδιαγράμματος του έργου.

 Η δράση επίσης περιλαμβάνει την υποστήριξη στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, την οργάνωση και το start up κοινωνικών επιχειρήσεων, που ιδρύονται από τους ωφελούμενους στα πλαίσια του Ν 4019/2011.

Στο πλαίσιο της δράσης παραδόθηκαν τα παρακάτω προϊόντα:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1 20 Business Plan Εχουν υλοποιηθεί 20
2 Προετοιμασία υποβολής σε επενδυτικά προγράμματα 12 ωφελούμενους νέους επιχειρηματίες Εχουν υλοποιηθεί
3 Υποστήριξη ίδρυση και δημιουργία 2 κοινσεπ Υποστήριξη 2 ομάδων, Ολοκλήρωση 2 business plans,     λειτουργεί μια κοινωνική επιχείρηση
4 Έκθεση υλοποίησης υπηρεσιών συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας προς τους ωφελούμενους Ολοκληρώθηκε 

 Η δράση υλοποιήθηκε από τους εταίρους: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. και Επιμελητήριο Χανίων σε ποσοστό 99,98%.